Nyheter från Berlings

Byggboomen ställer utmaningar och Berlings vill vara ledande inom glasbranschen.

Därför förbättrar vi våra möjligheter med ny organisation.

Berlings Glas satsar och renodlar verksamheten

Entreprenadverksamheten stärks genom att lokaler friställs när glasmästeriverksamheten flyttar ut. Vi har nu ett nytt showroom.

Berlings Glasmästeri finns nu på Flygaregatan 25.

Glasmästeriverksamheten erbjuder glasreparationer - glasräcken - skjutdörrar i enkelglassystem - garderobsdörrar - duschväggar - solfilm.

Halmstad Glas & Fogservice

Fogverksamheten utvecklas vidare och glasdelen införlivas i Berlings Glasmästeri AB.

 

Faktaruta

Anders Berling AB är moderbolag till bolagen

Berlings Glas AB, VD Anders Berling, 25 anställda, Reparatörgatan 3. 035-180180.

GLASMÄSTERI:
Berlings Glasmästeri AB, VD Mia Berling, PC Krister Gottschalk, 7 anställda, Flygaregatan 25 035-100180

Halmstad Glas & Fogservice AB, VD Mia Berling, PC Niklas Johansson, 8 anställda, Jutarumsvägen 4, 0707 414739

Kontakta oss på 035 100180